Urząd
Rada Gminy

XXXIV sesja Rady Gminy Rudnik

2018-02-22

Zwołuje się XXXIV sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 28 lutego 2018r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXXIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. IV. Sprawozdania z działalności Komisji: Rewizyjnej; Oświatowej; Komunalnej. V. Informacja Wójta z działalności między sesjami. VI. Przyjęcie uchwał w sprawie: 1. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych; 2. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania pn.: „Wymiana kotłowni węglowej o mocy 260 kW na gazową o mocy 240 kW w ZSO w Rudniku”; 3. utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Rudnik oraz nadanie jej statutu; 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik; 5. zmiany w budżecie gminy na rok 2018; 6. przyjęcia do realizacji zadania z zakresu Powiatu Raciborskiego. VII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje. VIII. Zakończenie obrad.

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.1270

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij